เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
23919   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัวสะอาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
  กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
 • กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
  กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
 • กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
  กิจกรรม kick off ถังขยะเปียก ลดโลกร้อ...
 • ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
 • ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
 • พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
  พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ การป...
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ การป...
 • โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
 • โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
  โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
 • โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
  โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
 • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
นายโอฬฌิกาญจน์ คิดเห็น
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
นายอาตม์ ข้อสว่าง
นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประวฃสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
โทร.044-756257

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
23/11/2022 : จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเขตเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด หมู่ 8 บ้านคูขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2022 : จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : จ้างจ้างเหมาจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2022 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2565 ของกองการศึกษา จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2022 : จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2565 ของกองการศึกษา จำนวน 130 วัน
07/11/2022 : จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2565 ของกองการศึกษา จำนวน 130 วัน
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งแรงใจให้ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย
ออกกำลังกายต้านภัย Covid-19
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัวสะอาด
วิดีทัศน์แนะนำตำบลหนองบัวสะอาด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< พฤศจิกายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โยธาไทย
 • ธ.ธกส
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน