เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
8165   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
04/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 9564
30/01/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10968
31/03/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 10905
11/10/2564 : เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 10996
27/01/2564 : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 11018
16/06/2563 : ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 11023
29/07/2564 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กับงานคลัง 5687
29/07/2564 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 4620
29/06/2564 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 4631
29/07/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับกาารจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4567
29/07/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 4386
29/07/2564 : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 4539
07/01/2564 : ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี 5296
24/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน 5260
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย 63 5519
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.63 5432
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย 63 5516
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 63 5561
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 63 4749
10/12/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค 63 4728
09/12/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 4810
09/12/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 4681
09/12/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 4775
09/12/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 4727
09/12/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 4652
09/12/2563 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 4655
09/12/2563 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 4730
09/12/2563 : งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 4762


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1