เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
8166   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน    84.39k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม    85.42k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล    87.42k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    87.72k
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ    85.27k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล    86.3k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    84.88k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    123.25k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21    121.09k
การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    79.6k
การขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22    115.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา    90.06k
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499    91.4k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    80.94k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    80.68k
การลงะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    81.08k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ    113.29k
การแจ้งถมดิน    84.9k
การรับชำระภาษีป้าย    78.79k
แจ้งการขุดดิน    85.34k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1