เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/04/2565 : ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/12/2564 : นโยบายงดรับของขวัญ
02/04/2565 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30/03/2565 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
21/03/2565 : ประกวดผลผลิตทางการเกษตร
10/03/2565 : ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืิงน้ำมันเชื้องเพลิงรถบรรทุก(ดีเซล)
10/01/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
08/02/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น(วัดป่าหนองกระทุ่ม)
01/11/2564 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 10775/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3)
16/03/2565 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังกวัดนครราชสีมาที่ 10197/2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรัยพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา
23/09/2564 : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
01/10/2564 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 9784/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 4)
04/10/2564 : ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา กักตุนสินค้า และปฏิเสธการตำหน่ายสินค้า
01/10/2564 : ประชาสัมพันธืแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
21/09/2564 : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าช้าง รับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแทนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
02/09/2564 : เตือนภัยในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง
02/09/2564 : ประชาสัมพันธ์ แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
13/08/2564 : ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31/08/2564 : ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังกวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3)
31/08/2564 : วารสารประชาสัมพันธ์ 9โรค 4ภัยสุขภาพที่มาในช่วงหน้าฝน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>