เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
นายนัฐพงษ์ ศรีรักษา
รองประธานสภา
นายสุชาติ ทองภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นางไพจิตร พลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุวิทย์ กุลอุปฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสงวน ศรีรัง
สมาชิกสภาเทศบาล
นางเข็มทอง ไวสาหลง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนำชัย ศรีภูมิเดิม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประกิจ หงษ์เวียงจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพะเยาว์ คำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพจน์ นานอก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอดิศักดิ์ วิชาคำ
สมาชิกสภาเทศบาล