เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
นายเทวิน ประกิคะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิวัฒน์ มณัจันทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวภัททิยา ทองภู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา