เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
นางสาวมาริสา ลือเทพ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสำราญ ปาปะเส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพยุง หนชัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวขวัญสุดา นพเก้า
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอุไรวรรณ เปานิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจรัญญา วงษ์ชาลี
เจ้าพนักงานาาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางอนุสลี พิณเจริญพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางศรีรัตน์ จำปานิล
คนงาน
นายนิรุจ แสงใส
คนงาน
นายพิจิตร เกษนอก
พนักงานขับรถยนต์