เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

กองคลัง

นางศศิธร ทองเทพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทร์ศรี พระโยโค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรารัตน์ อุทัยสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกษร พิมพ์ปรุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้