เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

กองการศึกษาฯ

นางสาวภัททิยา ทองภู
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศิริพงษ์ อ่อนเฉวียง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนุพร สิงศาลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกิตติยารักษ์ จันทร์โด
ครู ชำนาญการ (คศ.๒) ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
นางประภาพร ทับละคร
ครู ชำนาญการ (คศ.๒) ศพด.บ้านสระพะเนียด
นางสาวจอมศรี ลือคำสิงห์
ครู ชำนาญการ (คศ.๒) ศพด.บ้านหนองบัวสะอาด
นางสาวสุกัญญา ทัพอุดม
ครู ชำนาญการ (คศ.๒) ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม
นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ยุ้ย
ครู ชำนาญการ (คศ.๒) ศพด.บ้านคูขาด
นางทองสวรรค์ คลังทอง
ครู (คศ.๑) ศพด.บ้านกระพี้
นางสมนึก เพียงเกต
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
นางธนิสร ภู่มะณี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคูขาด
นางสาวไพริน โนนแสน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสระพะเนียด
นางสาวสุจิตรา วิชาคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสระพะเนียด