เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
8166   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

10/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคูขาด สาย ร.ร.คูขาดโสกรังสามัคคี-ลำห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านโสกรัง ถนนม่วนชื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2022 : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.ปลัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระพะเนียด สายถนนชายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองพฤกษ์ สามแยกถนนลาดยาง-คุ้มทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 : จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาย จำนวน 5 โครงการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ซอยนางหงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/03/2022 : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2022 : จ้างจ้างเหมาติดตั้งระบบน้ำในศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2022 : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2022 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนวน 5 สาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2022 : จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านหญ้าคา ตำบลหนองบัวสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนค
13/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2022 : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูด ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2022 : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2021 : ซื้อจัดซื้อซับเมิสซิเบิ้ลปั้มระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2021 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศพด. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของกองการศึกษา ๙๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 7 สาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2021 : ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวสะอาด หมู่ที่ 1 ถึง สายบ้านหญ้าคา ตำบลหนองบัวสะอาด กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
02/11/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนวน 4 สาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง